۲۳ اردیبهشت، ۱۳۹۱

سکولاریسم چیست؟ترجمه: منصور راستانی
زیرنویس ویدیو: اشکان منفرد
نوشته شده بر اساس مقاله ای از: سرهنگ رابرت جی اینگرسول
برای سخنرانی مستقل در؛ واکو - تگزاس 1887
- - -
سکولاریزم یک اعتراضی است بر علیه به ضایع کشاندن این زندگی بخاطر زندگی دیگر که ما هیچ از آن نمیدانیمپیشنهاد میکند که بگذار خدا خودش از خودش مواظبت کندنام دیگری است برای حس مشترک و عقل سالمیعنی توافق در انتخاب توانایی ها تا آنجایی که مطلوب و قابل درک هستند.سکولاریزم عقیده به ساخت خانه در همین جهان را داردبر پایه اعتماد به: تلاشهای فردی، انرژی، آگاهی و اطلاعات، مشاهده و تجربه است تا به یک چیز نا معلوم و ماورا طبیعت.  آرزویش بر خوشحال بودن در این سمت از گورستان استسکولاریسم یعنی خوراک، کاشانه، سقف و پوشاککار معقولانه و فراغت معقولانهپرورش ذوق ها و سلیقه ها، کسب دانش و لذت بردن از هنر و نوید دهنده برای آسایش نژاد بشریاستقلال، آگاهی، و بالا تر از همه آزادییعنی زدودن: دشمنی های فرقه ای، کینه های دینییعنی پرورش دوستی و مهمان نوازی خردمندیعنی زندگی کردن برای خود مان و برای یکدیگربرای حال  در عوض گذشته، برای این دنیا نه برای دنیای دیگریعنی داشتن حق اظهار افکارت، علی‌رغم پاپ ها، کشیشان، و خدایان. یعنی که بطالت مریض گونه هرگز بربستر کار یک انسان درستکار نخواهد نشستیعنی نابودی کار آنهایی که ترس را تجارت میکنندآرامش و خوشنودی را برای روان انسانی مطرح میکندآتش درد جاودانی را خاموش میسازدسعی در پیدا کردن روش های مقابله با خشونت, ..با نادانی، فقر، و بیماری داردبرای امروز همیشه حاضر و فردای همیشه آینده زندگی میکندبه نیایش کردن و گرفتن باور ندارد بلکه اعتقاد به لیاقت داشتن و بدست آوردن داردیک اعلامیه خردمندی و استقلال استیعنی که منافع برای آنهایی است که متحمل بار مسئولیت هستندیک اعتراضی است علیه ظلم و ستم مذهبی، علیه استبداد کلیساییعلیه بنده و برده و تابع بودن یک شبح، و یا کشیش هر شبحیکار کردن را پرستش میداند، کارگر را نیایشگر، و عقل را نجات دهنده انسانبه هر انسانی میگوید: به خود توجه کن تا اینکه بتوانی به دیگران کمک کنی، زندگی خود را با جواهرات "کردار نیک" آراسته کن، راه خود را با نور خورشید "دوستی و عشق" روشن بدار.. 


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر